Välkommen till
M Å N D A G S T R Ä F F E N
i Österängs bygdegård

Vänskapsträffen för alla daglediga som vill uppleva
en god och trevlig gemenskap!

Underhållning – Kaffeservering - Ibland lotteri

*********

Välkommen till
Måndagsträffen
Österängs bygdegård
Vänskapsträff för alla daglediga!
Underhållning--Kaffeservering—Lotterier

PROGRAM VÅREN 2019

18 februari 14.00
Tanterna från Bagaren
Skövdetanter som showar och sjunger


4 mars 14.00
Musikanten
Bengt ”Hardy”Karlsson
Underhåller med sång och musik


18 mars 14.00
Dragspelsklubben Mariestad
Underhåller med dragspelsmusik


1 april 14.00
Lilli-Ann och Grabbarna
Underhåller med dragspel och sång


15 april 14.00
Viola från Mästers blommor
Berättar och visar blomsterarangemang m.m.
Stort blomlotteri!


29 april 14.00
Kennet Holmström
Önskad repris med sång och musik


13 maj 13.00 OBS tiden
ONLY 2
Lars och Monica med musik du minns
och berättar hur det var förr i väla
Våravslutning med mat och lotteri
Anmälan!


Känn Dig alltid välkommen till Österängs Bygdegård.
Tel. 0501-44133 hemsida: www.osterang.com