Välkommen till
M Å N D A G S T R Ä F F E N
i Österängs bygdegård

Vänskapsträffen för alla daglediga som vill uppleva
en god och trevlig gemenskap!

Underhållning – Kaffeservering - Ibland lotteri

*********

Välkommen till
Måndagsträffen
Österängs bygdegård
Vänskapsträff för alla daglediga!
Underhållning--Kaffeservering—Lotterier

PROGRAM HÖSTEN 2018


10 september Kl 14.00

Henrik Strömberg från Scotts
Inleder höstens Måndagsträffar


24 september Kl 14.00

Systrarna Pryts med Stig och Hasse


8 oktober Kl 14.00

Leif-Henrik & Tiverman
är på gång igen med ”lite från förr”


22 oktober Kl 14.00

Hjovännerna
Eva, Inge och Ragnar
Spelar, sjunger och skojar med oss


5 november Kl 14.00

Lilli-Ann och grabbarna
underhåller


19 november Kl 14.00

Kvintetten med Eva
Ett glatt gäng från Skövdetrakten
Spelar och sjunger gamla goa låtar


3 dec kl 14.00

Niclas Fällström från Hornborga
Bildvisning med betraktelser från landsbygden


 

Känn Dig alltid välkommen till Österängs Bygdegård.
Tel. 0501-44133 hemsida: www.osterang.com