Välkommen till
M Å N D A G S T R Ä F F E N
i Österängs bygdegård

Vänskapsträffen för alla daglediga som vill uppleva
en god och trevlig gemenskap!

Underhållning – Kaffeservering - Ibland lotteri

*********

Välkommen till
Måndagsträffen
Österängs bygdegård
Vänskapsträff för alla daglediga!
Underhållning--Kaffeservering—Lotterier

PROGRAM HÖSTEN 2019


23 september 14.00
GUBES
Bertil och Gunnar
Två ”goa” gubbar med glimten i ögat
Från Brålanda


7 oktober 14.00
Birgitta Sörensson
Från Falköping
Underhåller


21 oktober 14.00
Tanterna från Bagaren
Besöker oss igen


4 november 14.00
Bengt ”HARDY” Karlsson
Önskad repris


18 november 14.00
Kusinerna 2 X Wedebrand
Joakim och Niklas2 december 14.00
Systrarna Pryts med Stig och Hasse
Avslutar höstens träffar


Känn Dig alltid välkommen till Österängs Bygdegård.
Tel. 0501-44133 hemsida: www.osterang.com
Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan